[op-is-open set_id="545" open_text=" " closed_text=" " show_today="always" today_format="%1$s"]
[op-is-open set_id="545" open_text=" " closed_text=" " show_today="always" today_format="%1$s"]

Ditt nya närapotek i Köpcentret Gräsviken

Öppethållningstider

Ett apotek för hela familjen
Vårt apotek erbjuder en mängd egenvårdsprodukter, alltid till ett överkomligt pris.e price.

Välkommen till vårt serveringsapotek i Gräsvik!

Gräsvikens Nya Apotek betjänar i nya, underbara lokaler på första våningen i Köpcentert Gräsviken, alldeles intill K-Rauta.

Du når oss bekvämt och snabbt med spårvagn, tunnelbana, buss eller egen bil. Från parkeringshuset når du direkt till köpcentrets lokaler och apoteksshopping under inomhussäsongen.

På apoteket kan du hitta allt du behöver för hälsa och välmående. Utöver receptfria och receptbelagda läkemedel innehåller utbudet gott om t.ex. olika produkter relaterade till hälsa och välbefinnande. Kompetent och varmt betjänande personal hjälper dig gärna med alla frågor. Så kom och lär känna de helt nya anläggningarna och samtidigt ta dig energi och välmående inför de mörka höstkvällarna.

Vi finns här för dig!

Vårt apoteks mångsidiga tjänster

Vårt apotek har ett brett utbud av tjänster för att göra din vardag enklare. I framtiden kommer vi att vidareutveckla våra tjänster i enlighet med våra kunders önskemål.

Använd våra specialisters expertis till din fördel.

Du kan begära förnyelse av det elektroniska e-receptet hos oss utan kostnad. Om förskrivaren accepterar elektroniska begäran om förnyelse av recept, vidarebefordrar vi begäran om förnyelse till denne. Handläggningstiden är vanligtvis högst 8 dagar. Om du vill kan vi begära ett gratis sms till din telefon om förnyelse av receptet.

Du kan kontrollera elektroniska recept i Kanta-tjänsten på omakanta.fi eller så kan du begära att få förnya dina recept kostnadsfritt via Kanta-tjänster, så länge du har dina egna nätbanksuppgifter.

​​

I Oma-annos tjänsten får du dina regelbundna läkemedel i dospåsar.
När du använder dosdispenseringstjänsten, får du alla dina läkemedel och vitaminer färdigt uppdelade och packade i behändiga dospåsar. På varje dospåse står det doseringstiden och namn på läkemedel. Oma-annos tjänsten är lämplig för klienter som har en regelbunden medicinering, i alla åldrar.

I Oma-annos tjänsten får klienten sina läkemedel i färdigt packade dospåsar som levereras i satser som motsvarar två veckors medicinering. Med dospåsarna följer alltid klientens uppdaterade medicineringskort
Apoteket granskar klientens medicinering för interaktioner och överlappningar, samt kollar doser och doseringstider
Läkaren bedömer klientens läkemedelsbehandling i sin helhet och fattar det slutliga beslutet om klienten lämpar sig till dosdispensering
En specialiserad farmaceut tar hand om alla frågor gällande dosdispensering
Apoteket tar hand om receptförnyelser.

Föråldrade eller obehövliga mediciner hör till riskavfall och kan lämnas in till apoteket endast för förstöring. På grund av läkemedelstryggheten kan apoteket inte inlösa mediciner, inte ens oöppnade förpackningar.


Från hemhushållen tar apoteken gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall som returneras till apoteket sänd vidare för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket och vi kan inte garantera felfriheten av de returnerade medicinerna. Läkemedel som redan en gång har lämnats ut till kunden, kan inte säljas på nytt. Därför ersätts inte heller kunden för oanvända läkemedel. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har gett apoteken.


Returnerna oanvända läkemedel enligt följande:

  • avlägsna från läkemedelsförpackningarna påskrifter som innehåller patientuppgifter (såsom doseringsetiketter)
  • hämta läkemedlen till apoteket i en genomskinlig, tättslutande plastpåse
  • tabletter och kapslar kan avlägsnas från sina originalförpackningar. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sina förpackningar. Tomma glasburkar förs till glasinsamlingen och plastburkar sätts i vanligt avfall.
  • returnera flytande ämnen i sina originalförpackningar.
  • returnera alltid jodtabletter och andra läkemedel som innehåller jod i sina originalförpackningar i en separat genomskinlig plastpåse. Jodhaltiga läkemedel är t.ex. Jodix-tabletterna, samt Betadine- och Iodosorb-preparaten.
  • returnera febertermometrar som innehåller kvicksilver separat från läkemedelsavfallet. Lägg söndriga kvicksilverfebertermometrar t.ex. i en tättslutande glasburk.
  • returnera sprutor och nålar separat från läkemedelsavfallet. Lägg dem i en ogenomtränglig förpackning, såsom en tom plastflaska eller glasburk.
  • Apoteket tar inte emot annat avfall (t.ex. kemikalier, flaskor med hårspray, batteridrivna febertermometrar eller andra elektroniska apparater, batterier mm.). Dessa bör föras till det lokala avfallscentret.

    Text: Finlands Apotekareförbund, Finlands Kommunförbund och Avfallsverksföreningen

I maj 2015 trädde en ny lag i kraft (584/2015) och förordning (589/2015) gällande fartygsapotek, där fartygen indelas i fyra fartygsklasser (A-D). I lagstiftningen är tillsatt en egen kravdel gällande fartyg, som transporterar farliga kemikalier. Enligt den nya lagen skall alla fartygs apotek, även de fartyg som klassas till D-klassen, granskas av en finsk legaliserad provisor.

Fartyg som hör till klass A, B och C skall granskas minst med ett års mellanrum och D-klassens fartyg skall granskas med minst 3 års mellanrum. Granskarens gjorda dokument är ett formellt dokument som kompletteras till andra dokument vid besiktning av fartyget.

Från Gräsvikens Nya Apotek kan man beställa granskning av fartygsapotek, både för fartyg som trafikerar inrikes och för fartyg, som trafikerar på internationella vatten. Fartygsapoteket granskas alltid av en i Finland legaliserad provisor. Även mindre komplettering av fartygsapoteket mellan årsgranskningarna lyckas via vårt apotek.

Val av uttbytbara mediciner görs med tanke på pris och hållbarhets datum till fördel för kunden. Alla utdaterade mediciner exporteras till förstörning.

Kontakta oss att få pris eller erbjudande för granskning

med telefon: 020 144 2300 eller med epost: ruoholahdenuusiapteekki@apteekit.net

I vårt mångsidiga kosmetikautbud hittar du produkter som passar alla hudtyper.

Vi hjälper dig att välja rätt produkter för dig. Fråga mer, vi är här för att hjälpa dig.

Kontakta oss

Ditt närapotek i Gräsviken och Pajamäki

Gräsvikens Nya Apotek är betjänande närapoteket som erbjuder sina kunder apotekstjänster snabbt och flexibelt.

© 2024 Ruoholahden Uusi Apteekki   |   Privacy policy (in Finnish)